BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Florahuset

Bestyrelsesmedlem
-Rosa Faizzad

Uddannet skolelære,tidl. afd.  leder på fonden Bakkegården og nu selvstændig erhvervsdrivende og ejer af rosafaizzad.com
Formand for bestyrelsen
– Lion Rokx

Lion underviser og holder oplæg ift. æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og har tidligere været leder af RED Safehouse og Baltic Krisecenter, samt VISO-leverandør i æresrelaterede konflikter og tværkulturelle problemstillinger.

Bestyrelsesmedlem
– Fatma Hassan

Cand.jur. fra Aarhus universitet og ansat  som jurist ved Regler og Råd.