VORES PÆDAGOGISKE TILGANG & INDSATS

Vores pædagogiske tilgang og indsats

Low Arrousel:
Tilgangen er Low Arrousel fra en neuroaffektiv position/forståelse. Vi ser og forstår den unges udfordringer og kender årsager bag dennes adfærd og tilpasser pædagogikken hertil.

Anerkendende pædagogik:
Vi tror på positiv forstærkning i en anerkendende tilgang. Hver ung skal opleve at have værdi, betydning og at blive mødt af omsorg. Vi ser den enkelte unges styrker og er bevist om den unges udfordringer, herunder manglende omsorg, traumer og manglende identitetsdannelse samt selvstændighed.

Relationsdannelse:
Vi er af den opfattelse, at megen udvikling sker via relationer med den unge. Vi finder det derfor vigtigt, at personalet har fokus på værdien i at kunne arbejde med og indgå i en ligeværdig relation med vores unge. I relationsarbejdet møder vores unge et personale, der er autentisk og empatisk, og som oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv.

Mentalisering:
Vi er optagede af at se bagom barnets/den unges adfærd, og vi overvejer altid hvad der ligger bag. Vi er på samme tid opmærksomme på og bevidste om det enkelte barns/unges tanker, følelser og antagelser, og hvordan vi selv påvirker det der sker i interaktionen for at være i stand til at justere vores tiltag/tilgang, hvis det er nødvendigt.

Nærmeste udviklingszone:
Det er altid et mål, at den enkelte oplever følelsen af succes og mestring. Vi er optagede af at identificere nærmeste udviklingszone, for derudfra at støtte og guide den enkelte i at udfordre sig selv og derved udvikle sig.

Fokus på den nærmeste udviklingszone er gennemgående i det daglige arbejde med alle børn og unge i Florahuset.

ADL-træning:
Unge, der har oplevet f.eks. social kontrol, mangler ofte de basale sociale færdigheder for at kunne begå sig i det danske samfund, da de ofte er blevet begrænset af familien. Vi arbejder med den unge for at give denne selvstændighed i forhold til hverdagens gøremål, praktiske opgaver og sociale aktiviteter.

Skole & Uddannelse
Vi har flere kommunale folkeskole og ungdomsuddannelser i nærområdet. Vi har, hvis dette ses som en nødvendighed, erfaring i sikkerhedsprocedure, ift. æresrelateret konflikter, omkring den enkelt unges skolegang.

Dokumentation
Med de stigende krav til dokumentation og pædagogiske arbejde, har vi implementeret den enkelte unges handleplan med beskrivelse af konkrete mål, delmål samt valg af behandlingsindsats, i den daglige dokumentation. Dette oprettes med udgangspunkt i ICS. 
Den systematiske opfølgning giver de optimale muligheder for effektmåling, evaluering og evidens af vores socialpædagogiske indsats