FORÆLDRESAMARBEJDE & SAMVÆR

Forældresamarbejde og samvær

I Florahuset er vi altid optaget af, at forældre føler sig trygge ved, at deres barn opholder sig hos os. Vi vægter åbenhed, tydelighed og dialog højt.

Det er vigtigt for os at møde alle forældre med forståelse. Vi ved, at det kan være forbundet med afmagt og frustration at have et barn anbragt udenfor hjemmet, og at hver anbringelse er forskellig og har hver sin historie bag sig.

Når vi modtager børn med anden etnisk baggrund end dansk, sætter vi os ind i familiens kulturelle baggrund og taler med familien om, hvordan vi kan sikre, at forældrene kan føle sig trygge ved barnets/den unges ophold i Florahuset. Vi ved, at trygge forældre skaber en bedre og mere stabil anbringelse, og giver barnet/den unge ro til at udvikle sig.

Vi har erfaring i at støtte unge, som oplever æresrelateret konflikter, i evt. begyndende samvær med familien –  en situation som ofte kan være meget kompleks. Her, hvor den unge på den ene side kræver retten til eget liv, men samtidig føler stor skyld og skam og på den anden side, familien som prøver, at presse den unge ift. familiens værdisæt, normer og traditioner.