KULTURELLE UDFORDRINGER

Kulturelle udfordringer

Mange kulturelle udfordringer ses ofte i familier, hvor den enkelte unge modsætter sig familiens traditioner, forventninger og normer. Det ses ofte i etniske minoritetsmiljøer, hvor kulturens  ære og skam spiller en stor rolle for familielivet. Typisk snakker man ære og skam, når barnets eller den unges handlinger, kan skade hele familiens omdømme.

Dette kan give sig i udtryk i følgende:

  • Adfærdsbegrænsninger og kontrol af bevægelsesfrihed
  • Psykisk vold som for eksempel trusler eller verbal chikane
  • Familien bestemmer hvilken uddannelse den unge skal påbegynde
  • Social kontrol ved overvågning som for eksempel tjek af mobil eller computer
  • Isolation og eksklusion
  • Fysisk vold
  • Manglende individuelle rettigheder