I Florahuset tilbyder vi følgende

Døgnforanstaltning:
Florahuset er en døgnforanstaltning. Vi tilbyder løsninger målrettet den enkelte ung, i forhold til de pædagogiske rammer og metoder.
Florahuset er døgnbemandet af fagligt kompetente medarbejdere, der forstår og kender betydningen af individuelle hensyn og løsninger.

Florahuset er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

Aflastning:

Florahuset tilbyder aflastning som forebyggende foranstaltning jfr. serviceloven § 52 stk.3, nr. 5.

Formålet med tilbuddet er at tilbyde professionel og kvalificeret aflastning til børn og unge samt deres forældre, netværksfamilier eller plejeforældre.

Aflastning kan iværksættes som en længerevarende foranstaltning, men også akut eller som et kortvarigt pusterum, når der er behov for det.

Vi ser aflastning som en positiv del af en kombineret indsats, der har til formål at sikre barnet og familien den bedst mulige støtte til at kunne opretholde et fungerende familieliv, hvor alle trives.

Vi tilbyder aflastningstilbud, skræddersyet efter den enkeltes behov, med mulighed for sparring.

Akut anbringelse:
Vi kan altid rykke ud med kort varsel. Vi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 42 21 87 72.