Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Med omsorg kan alle blomstre”

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Fokus på overgange”​

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Helhedsorienteret indsats”

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Sammenhængskraft i opgaveløsningen”

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Med omsorg kan alle blomstre”

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Fokus på overgange”​

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Helhedsorienteret indsats”

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

Familiebehandling og socialpædagogisk opholdssted under samme organisation

”Sammenhængskraft i opgaveløsningen”

Forebyggende familiebehandling, parallelindsatser og støtte. Vores konsulenter har stor erfaring i arbejdet med familiebehandling i familier med minoritetsbaggrund.

Florahuset er et socialpædagogisk opholdssted og en tryg og omsorgsfuld base, primært for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund som har oplevet omsorgssvigt og f.eks. negativ social kontrol.

Kontakt Florafamilie

Maja Kastberg

Chefkonsulent i Florafamilie

Hanne Seerup

Socialfaglig specialkonsulent

Hiba Al-far

Pædagogisk udviklingskonsulent

Kontakt Florahuset

Rania Radi

Direktør og stifter

Emek Yalcin

Daglig leder