Florahuset
Florafamilie

Historien og visionen bag

Florahuset er stiftet af Rania Radi i 2019. Rania havde en drøm om, at alle anbragte børn og unge skulle have lige vilkår og muligheder for fremtiden. At blive anbragt og adskilt fra sin familie er én ting, – men at blive anbragt et sted hvor forståelsen og viden om ens kulturelle baggrund er mangelfuld, kan være endnu en stressfaktor for den unge. Rania Radi ville derfor starte et opholdssted, hvor der var forståelse for den kulturelle baggrund og bagage, som de unge kom med. Drøm blev til handling og dernæst til virkelighed efter en gennemgribende renovering af en stor charmerende villa, som siden har haft mange børn og unge boende i kortere eller længere perioder i hjemlige rammer.

Visionen med Florahuset er, at unge med anden etnisk baggrund oplever tillid og får byggesten til at opbygge selvværd og en stærk integritet, som kan give dem et solidt og stærkt fundament når de bliver ældre. De børn og unge der kommer til Florahuset har oftest været udsat for negativ social kontrol og deres frihed har været meget indskrænket. De kan have svært ved at mærke sig selv og tage stilling til hvad de selv ønsker, fordi de har været vant til, at andre bestemmer, hvad de skal gøre. I Florahuset har vi derfor et stort fokus på, at udvikle de unges mod, handlekraft og mulighed for at stå stærkere i sig selv. Florahuset ønsker at skabe gode rammer at vokse op i, uanset religiøs og kulturel baggrund.

I foråret 2021 udvidede Rania sit tilbud og oprettede Florafamilie som bl.a. tilbyder familiebehandling. Rania så en tydelig forbindelse mellem familiebehandling, støtte/kontaktpersoner og anbringelser og ønskede muligheden for at skabe sammenhæng og trygge overgange for familier, børn og unge mellem hjem og anbringelse. Læs mere her om den helhedsorienterede indsats som foreningen af Florafamilie og Florahuset har mulighed for at tilbyde.