Florahuset
Florafamilie

Forældresamarbejde og samvær

I Florahuset er vi bevidste om, at det er forbundet med afmagt, sorg og frustration at få et barn anbragt uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt for os, at møde alle forældre med forståelse og anerkendelse af de følelser en anbringelse vækker. Enhver anbringelse er forskellig og har hver sin historie med sig.

I Florahuset er vi altid optagede af, at forældre føler sig trygge ved, at deres barn opholder sig hos os. Vi vægter åbenhed, tydelighed og dialog højt. Når vi modtager et barn/en ung sætter vi os ind i familiens kulturelle baggrund og taler med familien om, hvordan vi sikrer, at forældrene kan føle sig trygge ved barnets/den unges ophold i Florahuset. Trygge forældre skaber en bedre og mere stabil anbringelse og giver barnet/den unge ro til at udvikle sig. Kontakt og kommunikation med børnenes/de unges nære relationer vægter vi højt og vi støtter børnene/de unge i kontakten med deres familier. Da vi prioriterer at have en medarbejdergruppe som, udover at arbejde kultursensitivt, også mestrer forskellige sprog, oplever vi at kommunikationen med familierne lettes.

Vi oplever ofte at barnet/den unge er splittet i forholdet til deres forældre og familie. På den ene side kræver den unge retten til eget liv, og på den anden side er de dybt knyttet til deres families forventninger, normer og værdisæt. Vi har erfaring med at støtte barnet/den unge i evt. begyndende samvær med familien – en situation, der ofte kan være meget kompleks.

I den forbindelse har vi mulighed for at tilknytte samværskonsulenter fra Florafamilie – læs mere HER.