Florahuset
Florafamilie

Medarbejdere i Florahuset

Vi har en tværfaglig medarbejdergruppe, hvor medarbejderne vælges specifikt ud fra deres faglighed og deres erfaringer med at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, for børn og unge med udfordringer. Vi prioriterer, at vores medarbejdergruppe er sammensat således, at vi opnår høj grad af kulturel og sproglig mangfoldighed. Medarbejderne i Florahuset har stor erfaring med at arbejde med børn og unge med minoritetsbaggrund. Det er vores erfaring, at en tværkulturel indsigt og forståelse fremmer barnets og den unges udvikling og ikke mindst styrker samarbejdet med barnets netværk.

Vi har fokus på, at anerkendelse også er vigtigt mellem kollegaer. Det er vigtigt, at vi i det daglige anerkender hinandens arbejde og har fokus på den indsats vores kollegaer gør. Det er med til at højne medarbejdertrivslen og sammenholdet i medarbejdergruppen. Vi har en nysgerrig tilgang både til egne og kollegers handlinger og beslutninger. Dermed opstår der løbende sparring og muligheder for at inspirere hinanden. Personalegruppen får jævnligt ekstern supervision.

Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad det vil sige at arbejde hos os i Florahuset, og er du pædagog, socialrådgiver, psykolog eller har anden relevant erfaring ind i målgruppen? Så er du altid velkommen til at rette henvendelse på mail eller tlf, eller at sende en uopfordret ansøgning til Amal J. Nasser.

Kontakt også Amal J. Nasser hvis du er interesseret i at blive tilknyttet som tilkaldevikar i Florahuset