Priser

Vores priser varierer på baggrund af geografi og opgavens omfang. Vi fastsætter altid prisen efter afklarende samtale med sagsbehandler. Priserne er fastsat således, at vi har mulighed for at sikre høj kvalitet og faglighed i opgaveløsningen.
Vi vægter højt, at vores familiekonsulenter og familiebehandlere har:

 • Relevant faglig baggrund og erfaring
 • Indgående kendskab til den pågældende borgers sprog og kultur
 • Evne til at arbejde målrettet med borgernes udvikling

For os er det vigtigt, at alle vores medarbejdere bliver en del af et fagprofessionelt og udviklende team, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Udover personalemøder hver 14. dag, har vi tilknyttet ekstern supervisor og internt sikrer vores koordinatorer, at alle modtager kvalificeret faglig sparring under deres opgaveløsning.

Vi stiller krav til vores medarbejdere om at journalisere og deltage i løbende opfølgningsmøder og sparring. Derfor stiller vi også telefon og computere til rådighed til vores medarbejdere, således at de kan kommunikere med borgerne uden at udlevere deres private oplysninger.

Vores konsulenter betales for kørsel, da vi mener at opgavens geografiske beliggenhed og udgifter relateret hertil, ikke skal være en hindring for at matche den helt rigtige profil til opgaven.

Vi er fleksible og arbejder når der er behov for det – også aften og weekend.

Vil du vide mere eller ønsker du pris på en konkret opgave så kontakt chefkonsulent, Rolf Olsen.

Vi tager udgangspunkt i følgende standardpriser, når vi prissætter en opgave:

 • Familiebehandling 795
 • Socialfaglig tolkning
  - ved fremmøde
  495
 • Socialfaglig tolkning
  - telefonisk
  395
 • Støtte/kontaktperson 695
 • Overvåget samvær 950

Rolf Olsen

Chefkonsulent i Florafamilie