Florahuset
Florafamilie

Tværfagligt samarbejde

Samarbejdet med børnenes og de unges sagsbehandlere og psykologer er vigtigt for os i Florahuset. Vi arbejder for samme sag og samme mål og det er vigtigt, at børnene og de unge også inddrages i dette samarbejde, så de oplever større ejerskab over deres egen sag og liv.

Vi arbejder tæt sammen med børnenes og de unges skoler, uddannelsessteder og klubber for dermed at sikre en helhedsorienteret indsats og det tværfaglige samarbejde. Tryghed i relationer og aftaler betyder meget for vores børn og unge. Vi støtter aktivt børnene/ de unge i deres skolegang så de opnår faglig udvikling og gode muligheder i fremtiden.

Vi støtter de unge i fritidsaktiviteter, så de oplever at have en aktiv hverdag og får et større netværk. F.eks. samarbejder vi med trænere og ledere af de enkelte fritidsaktiviteter, særligt når noget står i vejen for den unges motivation. At de unge også har oplevelser, venskaber og får erfaringer uden for Florahuset ser vi som vigtigt i deres personlige og sociale udvikling. De ældre børn støtter vi i kontakten med Røde Kors, som bl.a. tilbyder en BackUp – en frivillig ven som anbragte unge kan mødes med og lave aktiviteter med. Læs mere om det projekt her.