Om os

Vores personalestab er sammensat således, at vi opnår høj grad af faglig, kulturel og sproglig mangfoldighed. Vi har på ledelses- og konsulentniveau både ansatte, som har erfaring indenfor arbejde med sikkerhed, myndighed i kommunen og familiebehandling. I Florafamilie har vi tilknyttet konsulenter og familiebehandlere med kompetencer indenfor bl.a. musikterapi, sandplay-terapi og socialfaglig tolkning. Vi kommer med forskellige faglige baggrunde og tilsammen har vi en bred pædagogisk, socialfaglig og sikkerhedsorienteret erfaring og viden om flygtninge- og integrationsområdet. Derfor har vi mulighed for, at inddrage de medarbejdere som er relevante i de sager vi arbejder med.

Vores nuværende sammensætning af familiekonsulenter har kulturforståelse, viden og mundtlige og skriftlige sproglige kompetencer indenfor flg. sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Arabisk
 • Kurdisk
 • Fransk
 • Pashto
 • Somali
 • Russisk
 • Ukrainsk
 • Tigrinya
 • Kinyarwanda

 

Kontakt os derfor altid hvis der er en bestemt ydelse I søger – så har vi stor mulighed for at skræddersy vores tilbud til jeres behov. Se vores LinkedIn hvor vi løbende præsenterer vores konsulenter.

Ledelse, udvikling og administration

Maja Kastberg

Maja Kastberg er daglig leder i Florafamilie. Foruden en uddannelsesbaggrund fra Forsvaret, har Maja en bachelorgrad i erhvervssprog og erhvervsøkonomi med Arabisk og en kandidat i International sikkerhed & folkeret. Maja har arabiske sprogfærdigheder i både skrift og tale og erfaring med tolkning på flere sprog. Før jobbet hos FloraFamilie har Maja arbejdet indgående med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i Enhed mod negativ social kontrol i Odense Kommune.

Hanne Seerup​

Hanne er specialkonsulent i Florafamilie. Hanne blev uddannet international socialrådgiver i 2009 og har siden beskæftiget sig med børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Bl.a. som myndighedsrådgiver i Gellerup. Hanne har mange års erfaring som socialfaglig konsulent, og har bl.a. gennemført den løsningsfokuserede koordinator uddannelse, hvilket har kvalificeret arbejdet omkring sparring, kollegial supervision, samt udvikling og implementering at nye tilgange og metoder i arbejdet med de udsatte familier.

Hiba Al-Far ​

Hiba er pædagogisk udviklingskonsulent i Florafamilie. Hiba har erfaring i arbejdet som socialfaglig koordinator. Hun har gennemført den løsningsfokuserede socialfaglige-koordinator uddannelse, som har kvalificeret arbejdet omkring sparring, kollegial supervision, samt udvikling og implementering af nye tilgange og metoder i arbejdet med de udsatte familier. I 2015 blev hun færdiguddannet som pædagog. Udover erfaringen som socialfaglig koordinator, har Hiba en bred pædagogisk erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, hvor hun i flere år har været pædagog ’’på gulvet’’ og løst en del opgaver som kontaktperson, familiekonsulent og virksomhedskonsulent.

Rolf Olsen

Rolf er ansat som strategi- og sikkerhedskonsulent i Florafamilie. Rolf er uddannet politibetjent og har mange års erfaring med både forebyggende, opsøgende og relations skabende politiarbejde, samt myndighedssamarbejde omkring sårbare familier. Før jobbet ved Florafamilie arbejdede Rolf i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor Rolf lavede risikovurderinger, sikkerhedsplaner og holdt oplæg omkring negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Rolf er desuden uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning.

Sidsel Sloth Finlov (barsel)

Sidsel er ansat i Florafamilie som udviklingskonsulent og i Florahuset som pædagogisk medarbejder. Sidsel er uddannet BA i Arabisk og islamstudier og kandidat i pædagogisk sociologi og har erfaring med arbejdet med børn og unge fra etniske minoritetsmiljøer. I Florafamilie har hun udviklingsopgaver ift. hjemmeside, LinkedIn og strategi. Derudover har Sidsel en kreativ baggrund og erfaring med at facilitere kreative procesforløb for børn og unge, som kan udvikle deres sociale og personlige kompetencer.

Anette Rasmussen​

Anette er ansat som administrativ medarbejder og har mange års erfaring både fra den offentlige og private sektor. Anette arbejder med det daglige bogholderi og lønudbetaling. Anette træffes bedst på mail.