Florahuset
Florafamilie

Tilgange - sådan arbejder vi

I Florafamilie arbejder vi for den mindst indgribende indsats og for at se sagen som helhed. Grundlæggende arbejder vi med en bevidsthed om, hvor indgribende det er for hele familien og det enkelte barn/unge, når et barn/ung anbringes uden for hjemmet. Derfor har vi fokus på den forebyggende indsats gennem vores arbejde i Florafamilie, hvor vores konsulenter og familiebehandlere, sammen med familierne, arbejder for familiens og børnenes/de unges trivsel og for en positiv udvikling. Vores familiekonsulenter og familiebehandlere har stor metodefrihed i deres arbejde ude i familierne, inden for de tilgange og værdier vi arbejder efter.

Gennemgående for alt vores arbejde er dog, at vi har fokus på:

Vi har i vores opgaveløsning en bevidsthed om, at vi kan og skal veksle mellem at gå foran, ved siden af eller bagved borgeren i deres liv. Vores mål er altid, at nå dertil hvor borgeren går forrest og dermed tager styringen i deres eget liv.

I Florafamilie har vi fokus på at være nysgerrige og åbne over for de familier, problemstillinger og kulturer vi arbejder med. I mødet med familierne og andre måder at leve på, udfordres og udvikles begge parter. Vi er ydmyge omkring opgaven og bevidste om, at vi har et stort ansvar.

Vi ønsker at samarbejde og få inspiration fra andre aktører, som også arbejder med udsatte grupper. Vi sætter stor pris på at have netværk og at blive inspireret af andre fagprofessionelle. At blive inspireret, men også opleve at kunne inspirere andre, giver os alle mulighed for at udvikle os fagligt.