Florahuset
Florafamilie

Florahuset

Florahuset er et trygt og hjemligt børne- ungehjem, primært for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som har oplevet kulturelle udfordringer som f.eks. negativ social kontrol. Vi skaber en klar ramme omkring barnet/den unge, hvor den enkelte føler sig set og hørt. I Florahuset ønsker vi at skabe en ramme, som kan danne grundlag for, at barnet/den unge kan udvikle sine potentialer og opnå de bedste betingelser for et liv med ligeværd, respekt og frihed. Vi vægter medinddragelse af børnene og de unge højt og har beboermøde ugentlig, hvor børnene og de unge har mulighed for at komme med ønsker til aktiviteter, initiativer og madønsker. Formålet med beboermødet er, at de unge føler sig hørt, taget alvorligt og som en del af fællesskabet i Florahuset. Vi inviterer børnene og de unge ind i et omsorgsfuldt og forpligtende fællesskab. Vi mener, at ansvar er forbundet med glæde og med at vokse som menneske.

Florahuset har plads til 7 unge i alderen 7-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Huset består af et nyrenoveret 350 kvm stuehus i 2 plan og er delt op i hhv. en ungdomsafdeling og børneafdeling. Se mere på vores LinkedIn hvor vi deler nyheder fra huset og giver indblik i aktiviteter og hverdagen i huset.

I er altid velkomne til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller et besøg i huset – kontakt daglig leder Amal J. Nasser.