Florahuset
Florafamilie

Kultursensitivitet

At arbejde kultursensitivt betyder for os, at vi først og fremmest går til en opgave med en familie med nysgerrighed og åbent sind. Vi afholder os fra at arbejde ud fra snævre forståelser af normer f.eks. i forhold til livsstil og familiemønstre. Vores åbenhed giver familierne de bedste betingelser for at fortælle om deres kultur og forståelse af deres forældrerolle og livet i deres familie. Ad den vej finder vi sammen frem til familiens styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

For os er det vigtigt at have en forståelse for den enkeltes kultur og at opnå forståelse for, hvilken rolle kulturen spiller for den enkeltes adfærd og for familiens interne og eksterne relationer. For os er kulturforskelle noget vi har en særlig opmærksomhed på og viden om. Vi er samtidig meget bevidste om, at kultur ikke kan forklare alt.