Florahuset
Florafamilie
Søg job som familiekonsulent, familiebehandler eller kontaktperson

Familiekonsulenter til opgaver i Jylland

Brænder du for at arbejde som familiekonsulent, familiebehandler eller kontaktperson med udsatte børn, unge og familier? 

I Florafamilie har vi pædagogiske medarbejdere, konsulenter og familiebehandlere med kompetencer indenfor bl.a. traumebehandling, terapi, pædagogisk arbejde og socialfaglig tolkning. Vi kommer med forskellige faglige baggrunde, og tilsammen har vi en bred pædagogisk og socialfaglig erfaring og viden om flygtninge- og integrationsområdet.

Florafamilie søger nu flere dygtige konsulenter med erfaring indenfor arbejdet med udsatte børn, unge og familier, til at varetage opgaver i Jylland.

Dine opgaver vil primært være: 

At arbejde med børn, unge, samt voksne, som har brug for støtte i hjemmet til et eller flere af følgende punkter:

 • Kulturforståelse og integrationsproblematikker
 • Råd og vejledning ift. systemforståelse
 • Råd og vejledning ift. forældrerolle
 • Psykiske reaktioner efter traumer, krig eller flugt
 • Skolehjemsamarbejde og etablering fritidsaktiviteter
 • Relations arbejde med børn, unge og deres familier. En stærk relation er udgangspunktet for, at vores familieindsats kan lykkes
 • Dokumentation af dit arbejde i sagen og beskrivelse af fremskridt
 • Deltagelse i opstartsmøder, statusmøder og anden relevant mødeaktivitet


Vi forventer, at du: 

 • Er uddannet eller har erfaring indenfor det pædagogiske eller socialfaglige felt
 • Har flere sprogfærdigheder i tale og er flydende på dansk
 • Har erfaring med dokumentation
 • Arbejder selvstændigt, tager ansvar og har gennemslagskraft
 • Er god til at planlægge, men evner også at være omstillingsparat
 • Er engageret og fleksibel ift. arbejdstider og opgaveløsning
 • Har B kørekort og bil som kan bruges i opgaveløsningen


Vi tilbyder: 

 • En fleksibel arbejdsplads, hvor du planlægger dit arbejde efter aftale med familier og kommuner
 • Gode kollegaer med højt fagligt niveau, som er engagerede i arbejdet med udsatte børn, unge og familier
 • Godt arbejdsmiljø med faste personalemøder og løbende supervision


Løn og ansættelsesvilkår: 

Du vil som timeansat arbejde på forskellige tidspunkter på alle ugens dage. De enkelte opgaver varierer meget. Der vil være kørsel i forbindelse med dine arbejdsopgaver. Ved kørsel i arbejdstiden i egen bil, ydes kørselsgodtgørelse efter statens gældende regler og takster. 


Send din ansøgning hurtigst muligt til: kv@florafamilie.dk og senest d. 15 december 2023.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Tiltrædelse efter aftale. 

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt Rania Radi på rr@florahuset.dk